.
 

Thông báo mới

Sưu tầm ảnh về đề tài chiến tranh (giai đoạn 1930 - 1975)
Thể lệ Cuộc thi ảnh "EVN 60 năm thắp sáng niềm tin"
Quy chế xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2014
Quy chế hỗ trợ sáng tác năm 2014
Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên lần thứ 19 năm 2014
12345678910

Ý tưởng trong các thể loại ảnh

Trong tất cả các tác phẩm văn học nghệ thuật, (không riêng Nhiếp ảnh) luôn hàm chứa ý tưởng, nó không phụ thuộc vào đề tài lớn - nhỏ, bởi tác phẩm lớn không nhất thiết phải có đề tài lớn mà thường những hình ảnh quen ...

 

Cha và con có duyên với những giải thưởng nhiếp ảnh

Những năm gần đây, trong giới nhiếp ảnh ở khu vực Bắc miền Trung xuất hiện thêm 2 tên tuổi mới có duyên với các giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Một điều khá bất ngờ, hai nghệ sĩ nhiếp ảnh đó là cha và ...

 

Vẻ đẹp trong tác phẩm “Vết thời gian”

Trong bộ ảnh đoạt giải thưởng - Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 13, tổ chức tại thành phố Thái Nguyên 2013 với chủ đề: “Đất nước – Con người miền núi phía Bắc hôm nay” tôi thấy thích thú tác ...